Zdravljenje z bioenergijo

Zdravljenje z bioenergijo je energijski poseg v destabilizirano (deformirano) avro klienta, s katerim sprožimo t.i. biološko resonanco in vibracijsko uskladitev z izvorno vibracijo. Energijski postopek (energijska terapija) v organizmu klienta sproži “homeostatične” procese samoregulacije, ki vodijo v ponovno vzpostavitev homeostaze – naravnega stanja in imanentne sposobnosti organizma, da se sam regenerira, zdravi, celi in revitalizira. To ravnovesja organizem od rojstva do smrti neprestano vzpostavlja sam. Zdravljenje z bioenergijo vstopi v igro, ko organizmu samemu iz različnih stresnih vzrokov to ne uspeva več. Gledano z energijskega vidika je človek celovit spekter med seboj prepletenih energijskih teles, ki sobivajo v mentalnem, emocionalnem, fizičnem in spiritualnem telesu. Človekov organizem je fantastična neuničljiva energija-zavest, množica frekvenc in valovnih dolžin, ki predstavljajo delček neskončne Energije-Zavesti. Zdravljenje z bioenergijo deluje prav na človekovo energijo-zavest.

V gostejši trdni obliki sebe občutimo kot fizično telo, kot materijo, v fluidni obliki (mentalno, emocionalno, spiritualno telo) pa sebe doživljamo kot zavest, osebnost, značaj, temperament, misel, zavedanje, čustvo, željo, intenco, … skratka, kot Energijo-Zavest.

zdravljenje z energijoZdravljenje z bioenergijo pripada holističnemu zdravilstvu. Fizično telo vidimo, tipamo, vonjamo, okušamo in poslušamo, energijska telesa pa občutimo kinestetično. Kinestetični čut je prvobitno čutilo za zaznavanje in občutenje energije, elektromagnetnega polja, pa tudi za sporazumevanje z dotiki, gibi in kretnjami, in je nujno potreben za funkcioniranje ostalih čutnih sistemov. To je prvobitni in primarni čut, s katerim začutimo energijsko interakcijo druge osebe, to je čut, ki povezuje globinsko senzibilnost, ravnotežje, orientacijo in zaznavanje samega sebe. S kinestetičnim čutom občutimo vsak organ, vsako celico. Brez njega zdravljenje z bioenergijo ni mogoče, niti si ne moremo zamisliti popolnega delovanja vseh tako življenjsko pomembnih funkcij. Če bi nekdo to poskusil, bi bilo to podobno gluhemu, ki hoče igrati violino. Žal je bil kinestetični čut v zahodni omiki sistematično »pozabljan«, zato se ga ljudje večinoma niti ne zavedajo.

Zdravljenje z bioenergijo se dogaja tam, kjer človek resnično biva, to je tam, kjer bivajo tudi resnični razlogi za njegove bolezni. Človek biva v koherentnem polju, v biopolju, v avri. Človek je biopolje. Človekovo energijsko polje (biopolje, avra) je esenca človekove osebnosti, pa tudi zdravja in vitalnosti. Tu (to) je človekov resnični jaz, ki pa je njegovim petim čutom neviden (nedostopen). Ta nevidni jaz predstavlja celoten človekov jaz. Človek ni meso, kite in kosti. Petim čutom dostopno fizično telo je zgolj zrcalo, v katerem se človek zrcali. V tem zrcalu (fizičnem telesu) se zrcali vse človekovo psihično, duševno in duhovno življenje.

Vse težave, problemi, pritiski, stresi in stiske, ki jih človek ne zna ali ne zmore prebaviti v biopolju, se na koncu manifestirajo kot bolezni in bolečine. Zdravljenje z bioenergijo se loteva razlogov za zdravstvene težave, ti pa so v človekovem biopolju (avri). V fizičnem telesu se vidijo samo simptomi bolezni.

izjave zdravljenih

Zdravljenje fizičnega telesa je podobno zdravljenju podobe v zrcalu. Zato je večina bolezni za materialno medicino neozdravljivih. Popraviti znajo razbito zrcalo, tako, da ga zlepijo skupaj, odlični so pri poškodbah, zlomih,… Bolezni oziroma njihovi vzroki pa so materialnemu pristopu nedostopni. Skriti so v biopolju (avri) pacienta.

Zdravljenje z bioenergijo poteka v človekovem resničnem jazu, ki petim čutom ni dostopen. Občutimo ga lahko le kinestetično. Vse kar se dogaja v človekovem biopolju, ima neposreden in takojšen vpliv (odsev) na fizično telo. Ko človekovo biopolje (avro) čistimo, polnimo in uravnovešamo, hkrati simultano uravnovešamo in zdravimo fizično telo. To je ključno. Prav ta neposredna naravna interakcija med biopoljem in fizičnim telesom je razlog, zakaj je zdravljenje z bioenergijo najučinkovitejši način odpravljanja in lajšanja vseh zdravstvenih težav. Zdravljenje z bioenergijo je informacijski proces, s katerimi sprožimo naravne mehanizme samozdravljenja in revitalizacije. Zdravilec z uporabo rok, s pogledom in s celotnim svojim biopoljem deluje in vpliva na obolelega. Posreduje mu informacije zdravja, vzpostavlja energijsko (informacijsko) stanje, kakršno je bilo pred nastankom bolezni. To se zgodi preko senzoričnih sistemov kinestetičnega čuta. Zdravljenje z bioenergijo je holistični postopek, s katerim vzpostavimo interakcijo z obolelim organizmom in mu posredujemo informirano energijo, ki vzpostavlja stanje homeostaze, stanje zdravja, dobrega počutja in zadovoljstva.

Zdravje je harmonija uma, čustev, telesa in duha

Skozi mehanizme delovanja biopolja je človek povezan tako s svojim fizičnim telesom, kakor tudi z zunanjo okolico… povezan je s celotnim stvarstvom. Vsa komunikacija, izmenjava izkušenj, znanja, pa tudi zbolevanje in ozdravitve, potekajo po večnem zakonu – enako privlači enako. Vsi smo neprestano povezani z vsemi in z vsem, tudi s svojo boleznijo in zdravjem. Vse se dogaja po principu radijske ali TV postaje. Slišiš oziroma vidiš lahko le tisto TV postajo, ki oddaja na tvoji (izbrani) frekvenci in valovni dolžini. Če spremeniš frekvenco in valovno dolžino, izgubiš stik s prejšnjo radijsko (TV) postajo. Princip delovanja radijske postaje lahko razširimo na celotno stvarstvo. Tudi zdravljenje z bioenergijo temelji na tem principu. Z ljudmi je enako. Ljudje smo hkrati oddajnik in sprejemnik. Iz oceana Energije-Zavesti, skozi energijske centre (čakre), neprestano črpamo energijo, ki jo privlačimo v svoje bioenergijsko polje glede na frekvenčno stanje našega organizma (enako privlači enako). Tam jo potem presnovimo in s tem poskrbimo za svoj energijski potencial. Disfunkcija v delovanju energijskih centrov vodi v moteno energijsko komunikacijo, v moteno energijsko izmenjavo, v moten energijski pretok, v moteno energijsko (informacijsko) presnavljanje in v energijsko neravnovesje človekovega biopolja. Vsakršna disfunkcija v človekovem biopolju, ki ni sanirana, vodi v bolezen. Energijska neravnovesja človekovega biopolja (energijske blokade, energijski vozli, energijska vnetja, energijske rane, energijska podhranjenost, energijska izčrpanost) predstavljajo odklon od valovanja narave in motnjo v funkcioniranju celotnega človekovega organizma, motnjo, ki se neposredno zrcali (odraža) v fizičnem telesu kot bolezensko stanje.

Karlo Kodela

Človekovo energijsko polje (avra) se napaja skozi energijske centre (čakre) z informirano energijo Energije-Zavesti. V stari Kitajski so ji rekli chi, v Indiji prana, v stari Grčiji eter, alkimisti srednjega veka so ji rekli quintesenca, dr. Wilhelm Reich je to energijo na začetku dvajsetega stoletja poimenoval orgon, znanstveniki govorijo o kvantih, fotonih, bionih, bozonu… zdravilci pa uporabljamo bioenergijo, ki je prav ta ista energija-zavest. Poimenovanje ni pomembno. Gre za energijo, ki je večna, neuničljiva in informirana. Gre za energijo, ki je inteligentna, več, je neskončno inteligentnejša od človekovega racionalnega uma. Vseprisotna je v celotnem stvarstvu… valovi in vibrira v ritmu Stvarnika, ki se nam v pojavni obliki kaže kot Narava.

Zdravljenje z bioenergijo (bioterapija) je natančno kodiran energijski postopek s katerim v energijsko neuravnovešen ali energijsko bankrotiran organizem dovajamo čisto informirano energijo, ki v sebi nosi večno in neuničljivo informacijo zdravja in vitalnosti. To informacijo zna dekodirati vsaka celica v organizmu. Kot že rečeno, s tem holističnim zdravilskim postopkom v obolelem organizmu sprožimo naraven proces samozdravljenja in revitalizacije.

Človekovo biopolje je mala kapljica energije-zavesti v oceanu Energije-Zavesti. Človekovo biopolje je najpopolnejši samoobrambni sistem. V biopolju (v avri) so vsi mehanizmi, ki jih človek potrebuje za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Zdravljenje z bioenergijo posega prav v te mehanizme. Človek je najprej energijsko bitje in šele potem kosti, kite in meso. Človekovo biopolje je mesto, kjer domujejo vse informacije, ki jih organizem potrebuje za popolno delovanje, v biopolju je vsa ustvarjalnost in vitalnost… tu pa so tudi vsi človekovi strahovi, travme, dvomi in razočaranja. Zato je prav človekovo biopolje tisto ključno bojno polje, na katerem človek izgubi zdravje… in prav človekovo biopolje je tisto ključno bojno polje, na katerem bolnik svoje zdravje lahko ponovno pridobi … Zato zdravilec-bioterapevt vstopi prav na to bojno polje, vzpostavlja porušeno energijsko ravnovesje in posreduje informirano energijo zdravja in vitalnosti. Prav tu v človekovem biopolju so skriti primarni in resnični vzroki bolezni… in tu se tudi (o)zdravijo. Zato je zdravljenje z bioenergijo (bioterapija) najbolj naravna in učinkovita metoda (o)zdravljenja.

Materialno usmerjena medicina človeškega bitja ne obravnava na tak način, ampak se ukvarja predvsem z njegovim fizičnim telesom in še s tem se ukvarja po koščkih, po delih, po področjih. Organizem pa je celota. Organizem nima delov. Dele ima samo mrtvo (razkosano) truplo. V fizično telo usmerjena medicina celoten pristop k zdravju in zdravljenju temelji na paradigmi materialističnega monizma in na reduktivnih distinkcijah. Ne uvidi, da se na fizičnem telesu bolezni, bolezenska stanja in bolečine zgolj odražajo kot posledice globljih vzrokov.

Vzroki so vedno »zakopani« v biopolju (v avri), v polju Energije-Zavesti. Zavest in energija pa sta za klasičen medicinski pristop sekundarna. Za ta pristop izhajata iz materije in sta zgolj posledica materialnih (fizikalnih in kemičnih) procesov. Po tem »prepričanju« zavest izhaja iz materije (iz možganov), zavesti brez fizične podlage ne pozna, niti si je ne more zamisliti. Ta konceptualna omejitev, na kateri je utemeljena medicinska doktrina, nepreklicno vodi v »napačno« sklepanje in nezmožnost prepoznavanja resnične realnosti. Na tej »preseženi paradigmi« počivajo tudi vse tragične diagnoze t.i. neozdravljivih bolezni. Klasična medicina pozna več kot 16.000 diagnoz in sama priznava da jih od tega zna pozdraviti manj kot četrtino (manj kot 25%). Vse ostalo je zanjo neozdravljivo. Omejenost standardnega medicinskega zdravljenja je treba jasno priznati, vrata k iskanju drugačnih oblik pa vedno na stežaj odpreti.

Zdravljenje z bioenergijo je naravna in učinkovita metoda zdravljenja

Zdravljenje z bioenergijo ne pozna neozdravljivih bolezni. Holistična medicina ve, da neozdravljivih bolezni ni, seveda, so pa ljudje, ki se ne morejo pozdraviti. Vendar pa razlog za to ni v neozdravljivosti bolezni, pač pa v nezmožnosti osebe (psihični, mentalni, emocionalni, duhovni nezmožnosti), da bi prejela energijsko informacijo, ki bi sprožila spremembo.

 

V nasprotju s klasično medicino, zdravljenje z bioenergijo (energy healing) svojo moč korenini v holistični paradigmi (izvorna in primarna je Energija-Zavest, ne materija). Zdravljenje z bioenergijo človeško bitje obravnava v vsej svoji celovitosti in kompleksnosti. Holistično paradigmo, iz katere deluje energijsko zdravilstvo, potrjujejo tudi najnovejša dognanja in spoznanja kvantne fizike, ki dokazujejo, da je tudi materija zgolj začasno stanje (oblika) energije.

227Zdravilec obravnava človeško bitje (in ves svet) kot hologram Energije-Zavesti. Zdravje in bolezen sta holografska kreacija naše zavesti, naših (nezavednih) misli, občutkov, čustvovanj in prepričanj. Bolezen, ki jo človek ima, ni nekaj slučajnega, kar se človek naleze ali dobi od zunaj. Simptomi bolezni se ne pojavljajo naključno, nasprotno, so v neposredni povezavi z notranjimi razlogi, zaradi katerih je človek zbolel. Če človek ne more izpolnjevati svoje življenjske naloge, zaradi katere je prišel na ta svet, se to odrazi na energijskih telesih kot travma. Če travma v doglednem času tam ni odpravljena, se manifestira na fizičnem telesu kot bolezen ali/in bolečina. Bolezen in zdravje se holistično prepoznavata na vseh segmentih človekovega življenja – tudi skozi to, kaj je človeku všeč in kaj ne, kdo mu je simpatičen in kdo nesimpatičen, kakšen je njegov življenjski slog, ali rad potuje in spoznava neznane kraje in kulture ali je zapečkar, ali je pesimist ali optimist, njegovo stanje je videti skozi obrazno mimiko, skozi način hoje, skozi vesel ali žalosten pogled, skozi način govora, bolezen se odraža skozi misli, ki mu rojijo po glavi, skozi čustva (jeza, žalost, pobitost, …). Bolezen ima svoje korenine v nezadovoljeni duši (v biopolju) in nezmotljivo kaže na življenjske situacije, v katerih se je oseba znašla. Zato zdravilci trdimo, da so vse bolezni psihosomatske. Osebe, ki so bolne ali jih boli, prežemajo misli in občutki, ki so nezavedno povezani s travmatično situacijo. To se v človekovih prepričanjih izraža na neskončno možnih načinov in v mnogih odtenkih, npr.: tega ne zmorem, nihče me ne mara, tega nisem vreden, meni nič ne uspe, vse slabo se vedno dogaja meni, ljudje so nesramni in egoistični, sam sem za vse, nihče mi ne pomaga, nalezel sem se od nje, itd..

Bolečine in bolezni so povezane s stresom v preteklosti, ki se vleče ali periodično ponavlja v ta trenutek. Morda je povezan z dogodkom iz zelo daljne preteklosti, ki nas zasleduje, morda iz najbolj rane mladosti. Vneto grlo lahko predstavlja nekaj, kar smo izrekli, pa ni bilo prav ali nam je podzavestno žal, ali pa nismo izrekli, pa bi morali in se nezavedno zato žremo. Glavobol v ezoteričnem jeziku predstavlja nerazrešen problem, ki ga predelujemo v mentalnem, emocionalnem ali duhovnem telesu in s tem izvajamo energijski pritisk na same sebe. Za srce in njegove težave vsi vemo, da so povezane z ljubeznijo, najpogosteje z ne-ljubeznijo do samega sebe, z občutkom neljubečih odnosov, največkrat s strani najbližjih, najpogosteje s strani lastnih staršev, ki najverjetneje prav tako niso bili ljubljeni itd… Samosprejemanje je prvi korak do čustvenega ravnotežja in popolnega zdravja.

Največ kar človek sploh lahko doživi in doseže v svojem življenju je: ljubiti in biti ljubljen

Bolezen, ki se zrcali na fizičnem telesu, je rezultat neravnovesja in blokad na energijskih telesih. Bolezen je rezultat dolgotrajnih neravnovesij v človekovem biopolju (avri). Blokade so nastale, ko se je organizem samodejno poskušal obraniti pred negativnimi izkušnjami vseh vrst. Človek ob neprijetnih dogodkih avtomatsko zateguje določene sklope mišic, misli nezavedno odvrača od neprijetnega dogodka, na vsak način poskuša težavi ubežati in ob tem doživlja stres.

Stres je št. 1 med povzročitelji vseh vrst zdravstvenih težav. V stresu vedno izgubljamo energijo, lahko rečemo, da energijsko krvavimo. Zdravljenje z bioenergijo učinkovito pomaga zakrpati energijsko rano.

ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO (BIOTERAPIJA) JE NARAVNO »ZDRAVILO« ZA VSE OBSTOJEČE BOLEZNI, BOLEZENSKE TEŽAVE, BOLEČINE IN STISKE.

Zdravje je neposredno povezano z našimi mislimi, čustvi, prepričanji, strahovi. Misli v resnici ne domujejo v glavi (tam se jih samo zavedamo), misli imajo energijski naboj in bivajo v celotnem biopolju (avri). Zdravje je neposredno povezano tudi s čustvi, ki so bila izzvana s stresnim dogodkom in so prav tako shranjena v vseh možnih kotičkih energijskega polja posameznika, v vratu, v rami, v križu, v srcu, v členkih na rokah, v ledvici, v glavi… skratka kjerkoli, odvisno od vrste travme. Če je stresni problem npr. seksualne narave, bo do energijskih blokad prišlo v območju energijskega centra, ki napaja spolne žleze (druga čakra, ki deluje v paru s šesto), če pa je stresna situacija povezana še s strahom ali celo z grožnjo po obveznem molku (npr. zaradi posilstva), potem se stres in emocije povezane z njim razširijo še na druge energijske centre. Pride do prave energijske katastrofe. Vsak energijski center ima v delu telesa, ki ga napaja, neposredno povezavo z žlezami z notranjim izločanjem in s fizičnim telesom. Nerazrešen konflikt zamrzne v psiho-noetsko energijsko blokado ali vozel in se shrani v človekovo biopolje. Blokado v obliki zamrznjenega energijskega vozla lahko odmrzne zdravljenje z bioenergijo. To izvede izkušen bioterapevt z dovajanjem velike količine bioenergijskega fluksa.

Če se neka bolezen ponavlja, je razlog nedvomno v travmatični izkušnji v preteklosti. Ta travmatična izkušnja je shranjena v energijskem polju v obliki zamrznjenega energijskega vozla ali energijske blokade. Simptomi bolezni se pojavljajo vedno, kadar se človek znajde v enakih ali podobnih stresnih okoliščinah kot takrat, ko je prvič doživel negativno izkušnjo.

Karlo Kodela

Če to energijsko neravnovesje traja »predolgo«, npr. mesece ali celo leta, se problem (travma) prej ali slej manifestira na fizičnem telesu v obliki bolezenske motnje, bolečine, ali celo kronične bolezni. Tragedija je, da klasična medicina, v skladu s svojo doktrino, težavo najpogosteje začini še z diagnozo neozdravljive bolezni. S tem »darilom« se stres in njegov pritisk na organizem še dodatno poveča in bolezen gre v »neozdravljivo« spiralo začaranega kroga.

Zdravljenje z bioenergijo (bioterapija) deluje drugače, saj temelji na holistični paradigmi, ki ve, da neozdravljivih bolezni ni. Človeški organizem je sam po sebi neskončno inteligentnejši od naše in zdravnikove t.i. racionalne pameti. Zdravljenje z bioenergijo človeški organizem obravnava kot inteligenten samoregulirajoč sistem, ki neprestano in samodejno teži k optimalnemu ravnovesju – homeostazi. To ravnovesje, ki je vsakemu organizmu imanentno, je naravno stanje zdravja, sreče in zadovoljstva. Če človeški organizem izgubi ravnovesje (homeostazo) in ga iz kakršnihkoli razlogov sam brez zunanje pomoči več ne zmore vzpostaviti, takrat pomaga zdravljenje z bioenergijo. Takrat vstopimo zdravilci-bioterapevti, da s svojim posegom vzpostavimo energijsko ravnovesje, ki se takoj začne zrcaliti v fizičnem telesu. Telo ima edinstven notranji mehanizem, naravno notranjo inteligenco, ki neprestano deluje in uravnava procese (dihanje, presnova, ravnovesje hormonov, odvajanje toksinov,..) tako, da ohranja ravnovesje – homeostazo. To ravnovesje je lahko moteno zaradi stresa, ki ga povzročajo mnogi notranji in zunanji dejavniki: alergeni, čustva, izpušni plini, negativne misli… Za ponovno vzpostavitev energijskega ravnovesja pa je daleč najučinkovitejše zdravljenje z bioenergijo.

Zdravljenje z bioenergijo je izjemno učinkovito pri:

 • kroničnih boleznih
 • odpravljanju bolečin (glava, vrat, hrbet, roke, noge)
 • odpravljanju kroničnih bolečin
 • utrujenosti, stresu, depresiji (anksioznosti)
 • celjenju poškodb (zlomov, zvinov, udarnin) kosti, mišic in ligamentov
 • avtoimunih boleznih
 • astmi, alergijah
 • Alzheimerjevi bolezni, multipli sklerozi, Parkinsonovi bolezni, demenci
 • glavobolih, migreni, sinusih
 • boleznih oči, ušes in grla
 • boleznih ščitnice
 • diabetesu, holesterolu
 • visokem (in nizkem) krvnem tlaku
 • boleznih srca in ožilja
 • limfi in limfnih žlezah
 • revmatoidnih boleznih (revmatoidni artritis, putika…)
 • hrbtenici, bolečinah v križu, diskus hernija, išias, skolioza, kifoza
 • problemih z želodcem, črevesjem, jetri, ledvicami, trebušno slinavko, mehurjem…
 • neplodnosti, ginekoloških težavah, inkontinenci, problemih s prostato, genitalnih težavah, hemoroidih
 • problemih s kožo in lasmi (luskavica…)
 • tumorjih…

Zdravljenje z bioenergijo zelo dobro dopolnjuje in podpira zdravljenje uradne medicine:

 • hitrejše okrevanje po boleznih
 • hitrejše celjenje ran
 • dvig imunskega sistema in zmanjšanje stranskih učinkov pri kemoterapijah in obsevanjih
Naročilo

Comments are closed.