Porušen imunski sistem

Imunski sistem je izjemno kompleksen!

Uradna medicina se ukvarja z imunskim sistemom na fizični ravni, to je, z organskim sistemom specializiranih celic in organov, ki nadzorujejo organizem in ga varujejo pred patogeni. Pri svojem delovanju uporablja zdravila in druge učinkovine (kemične substance), s katerimi na molekularni ravni posega v biološke in fiziološke procese in jih s tem poskuša uravnavati. Zaradi kompleksnosti sistema pa je to “sizifov” posel.

Energoterapija Bioquantum pa se ukvarja s človekovim energijskim poljem (kot konstitutivnim in imanentnim delom človekovega organizma). To energijsko “telo” predstavlja informacijski del človekovega imunskega sistema. To energijsko polje prežema vsa tkiva in organe vse do zadnje celice, razprostira pa se še 50-70 centimetrov izven fizičnega telesa.

Kako poteka energijska (informacijska) uskladitev imunskega sistema?

Energoterapevti induciramo biofotonsko plazmo, ki se napaja iz energijskega polja ničelne točke in z njo delujemo na biopolje klienta. Energijski postopek (procedura) sproži ekscitacijo klientovega koherentnega polja in t.i. biološko resonanco, kar vodi v vibracijsko uskladitev vsake celice v organizmu. Pride do prenosa energije (informacije) na receptorske proteine v membrani celic. Proces se dogaja na kvantni ravni, na ravni bio-fotonske izmenjave informacij, s čemer vpliva na biološke in fiziološke procese (celic, tkiv, organov, organizma), vse to brez vnosa (škodljivih) anorganskih kemičnih substanc. Energijski bio-fotonski »poseg« (energoterapija) v organizmu sproži procese samoregulacije in ponovno vzpostavlja homeostazo – naravno stanje in imanentno sposobnost organizma, da se sam regenerira, zdravi, celi in revitalizira.

Uradna medicinska doktrina ne pozna človekovega biopolja (koherentnega polja), čeprav je kvantna fizika znanstveno dokazala, ne le obstoja tega polja, ampak, da je konstitutivni in imanentni del človekovega organizma. Za to znanstveno odkritje je bila podeljena Nobelova nagrada (glej Kvantna biofotonska metoda). Kljub vsemu “uradna medicina” ne priznava obstoja primarnega (energijskega) dela človekovega imunskega sistema.

Energijski poseg (energoterapija) se takoj in neposredno odraža na organskem delovanju imunskega sistema. Vsaka sprememba v človekovem koherentnem polju, t.j. na »energijskem« nivoju organizma, se takoj odraža v biološko-fizioloških procesih v tkivih in organih. Vse prežemajoče »energijsko telo« je koherentno elektromagnetno biofotonsko polje, ki sodeluje pri uravnavanju delovanja vsake celice, vsakega organa in celotnega organizma ter kot tako predstavlja prvo obrambno linijo imunskega sistema organizma.

Kaj se »dogaja«, ko z energoterapijo Bioquantum stopimo v interakcijo z »bolnikom«?

Problemi z delovanjem imunskega sistema imajo primarno svoj vzrok v deformiranem, neuravnovešenem, destabiliziranem koherentnem polju pacienta. V tem biopolju »domujejo« vsi vzroki bolezni, zato so uradni medicini, ki se ukvarja zgolj s fizičnim nivojem organizma, vidni in dostopni samo simptomi bolezni. Ob energijskem »posegu« se koherentno polje klienta uskladi z vibracijami bio-fotonskega polja, ki ga je induciral energoterapevt. Vibracijska uskladitev energijskega polja predstavlja informacijo, ki je posredovana vsem celicam, tudi obolelim in poškodovanim. Prav z energijskim »posegom« brez uporabe »zdravil« (ki so za organizem »tujki«), neposredno vplivamo na delovanje organskih sistemov specializiranih celic in organov, ki nadzorujejo in varujejo organizem pred patogeni.

Ključna značilnost in naloga imunskega sistema je sposobnost razločevanja med svojimi (lastnimi) celicami (molekulami) in tujimi celicami (molekulami), ter med »substancami« svojih žlez in tujimi »substancami« (kamor v holističnem zdravilstvu brez izjeme uvrščamo tudi vsa farmakološka »zdravila«). Imunski sistem je izjemno kompleksen. Komunikacija med celicami (več o tem) poteka na nivoju proteinov, ki so locirani na celični membrani vsake celice, plavajo pa tudi v medceličnini, pri čemer v normalnih okoliščinah samo tuje molekule sprožijo imunski odziv. Kadar imunski sistem odreagira tako, da celice (molekule) svojega lastnega organizma prepoznava kot tuje in jih napada kot tujke – govorimo o avtoimuni bolezni.

Imunski sistem je organiziran v obliki plasti. Prvo obrambno linijo predstavlja energijski bio-fotonski ovoj (bioplazma), ki prežema vse celice v organizmu in se razteza 50-70 centimetrov okrog telesa. Prva obrambna linija na fizičnem nivoju pa je koža s svojimi izrastki (lasje, nohti, roževina), ki predstavlja mehansko in kemično prepreko. Če tujek (patogen) te prepreke premaga, se “samodejno” sproži imunski odziv.

imunski sistemImunski sistem tvori ogromno posebnih celic, ki imajo proteinske receptorje. Ko se na enega od teh receptorjev veže antigen, je to signal imunskemu sistemu za boj proti temu patogenu. Pride do močnega (a lokaliziranega odziva) na mestu, kjer je bil patogen zaznan. Ob tem se del limfocitov, ki sodelujejo v obrambi, pretvori v t.i. spominske celice… na tem t.i. imunskem spominu uradna medicina utemeljuje postopke imunizacije – cepljenja (vnašanje umetno inaktiviranih patogenov v zdravo telo). Ob tem žal prepogosto prihaja do hudih zdravstvenih zapletov in nezaželenih posledic. O cepljenju imamo energoterapevti svoje (različno) mnenje, vendar tu ni mesto za debato.

Na energijskem nivoju je imunski sistem, nič drugega, kot kompleksno koherentno bioenergijsko polje, ki vpliva na vse procese v organizmu. Na fizičnem nivoju pa nalogo imunskega sistema opravljajo različni organi in sistemi:

 • Limfatični organi (priželjc, vranica, bezgavke in limfne kapilare ter žile)
 • Različne oblike limfocitov – naštejmo jih (limfoblast, prolimfocit, veliki limfocit, mali limfocit, limfoplazmocitoidna celica, imunoblast, imunocit, centroblast, centrocit, plazmoblast, proplazmocit, plazmatka)
 • Imunoglobulini
 • Citokini
 • Sistem komplementa, ki ga sestavlja okrog 30 majhnih beljakovin. Sintetizirajo jih v glavnem jetra.

Motnje v delovanju imunskega sistema (imunodeficienca) se primarno najprej odrazijo na energijskem nivoju, kot deformirano, neuravnovešeno (destabilizirano) koherentno polje. Destabilizacijo povzročijo različne stresne situacije, tako psihične (duševne), kot fizične narave. Npr. pri vrhunskih športnikih prav grmadenje hormonov stresa načenja energijsko substanco organizma, kar vodi v zmanjšano imunsko odpornost in dovzetnost za zbolevanje.

Pri nekaterih oblikah »zdravljenja« pa uradna medicina namerno povzroči »sesutje« imunskega sistema, z uporabo t.i. imunosupresivov (glukokortikoidi, citostatiki, protitelesa, učinkovine z delovanjem na imunofiline, in drugi imunosupresivi – npr. interferoni, opioidi), ki zavirajo delovanje imunskega sistema. Uporabljajo jih:

 • pri presajanju organov ali tkiv za preprečevanje zavrnitve presadkov
 • pri zdravljenju avtoimunskih bolezni (revmatoidni artritis, multipla skleroza, Crohnova bolezen…)
 • pri zdravljenju nekaterih neavtoimunih vnetnih bolezni (alergijska astma)…

Imunosupresivi žal izkazujejo zelo resne neželene učinke in predstavljajo veliko tveganje za zdravje bolnika. Ker večina imunosupresivnih učinkovin deluje neselektivno, le-ti zavirajo celoten imunski sistem, zato je organizem dovzetnejši za okužbe in vznik rakavih celic. Med ostalimi neželenimi učinki se pojavljajo tudi povišan krvni tlak, dislipedemija, hiperglikemija, peptične razjede, kvarno delovanje na jetra (hepatotoksičnost) in ledvice (nefrotoksičnost). Vse to lahko povzroča vnetne bolezni in zmanjšano odpornost proti nalezljivim boleznim.

Energoterapija BIOQUANTUM je naravna in alternativna metoda, s katero izjemno USPEŠNO REŠUJEMO PORUŠEN IMUNSKI SISTEM, da zopet deluje v svoji polni funkciji.

Z energoterapijo Bioquantum dvignemo in stabiliziramo energijski nivo človekovega koherentnega polja in dodatno ciljano delujemo na destabilizirano energijsko polje obolelega organa ali poškodovanega tkiva. S tem, ko energijsko obnovimo, stabiliziramo in okrepimo imunski sistem, takoj zmanjšamo nivo stresogenih hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol) in povečamo nivo adaptogenih hormonov (prolaktin in aldosteron). Energijski postopek v organizmu sproži homeostatične procese samoregulacije, revitalizacije, celjenja in (samo)zdravljenja. S periodičnim izvajanjem energoterapij postopoma odpade potreba po izjemno škodljivih »medikamentih«, o katerih smo govorili v zgornjih vrsticah.

K energoterapevtom pridejo ljudje z razrušenim imunskim sistemom iz mnogih vzrokov, zelo pogosto pa žal prav po invazivnih medicinskih posegih in po “kemični” obdelavi. Obisk energoterapevta za dvig in stabilizacijo energijskega nivoja imunskega sistema (t.i. človekovega koherentnega polja) priporočamo:

 • pri vseh boleznih, še posebej pa:
 • pri avtoimunih boleznih (Revmatoidni artritis, Chronova bolezen, Multipla skleroza…)
 • po kemoterapijah (med eno in drugo kemoterapijo): imunski sistem z uporabo terapije Bioquantum praktično ne pade oziroma se v izredno kratkem času revitalizira. S tem bolniku pomagamo, da lažje prenaša kemoterapijo in da so stranski učinki kemoterapije (slabost, bruhanje, izpadanje las…) bistveno manjši.
 • pri alergijah (s cikličnim ponavljanjem je učinkovita pri vseh vrstah alergij)
 • za preventivo, ob vseh psihičnih in fizičnih stresih: npr. če se počutijo kronično utrujene ali pa je njihovo splošno počutje na nizki točki, ali pa so izredno izčrpani po prenapornem delu, ali pa športnik potrebuje terapijo zaradi napornih treningov itd.

Imunski sistem je konstantno na udaru:

 • zaradi modernega (stresnega) načina življenja – hiter življenjski slog, katastrofalna socialna varnost, kot posledica neoliberalnega kapitalizma, življenje polno psiho-fizičnega stresa, nervoze, površnih in nezadovoljujočih odnosov, včasih tudi agresije in občutka nemoči
 • zaradi z elektromagnetnim sevanjem onesnaženega življenjskega okolja
 • zaradi kontaminirane vode in zraka
 • zaradi kontaminirane hrane
 • zaradi prisotnosti patogenih bakterij in virusov v javnih prostorih, kjer se na kupu zadržuje večja množica ljudi…
 • zaradi »zdravljenja« z modernimi »zdravili«, ki imajo vsa po vrsti nezaželene stranske učinke in dolgi rok katastrofalne posledice za zdravje
 • obstajajo obdobja v letu, ko je naloga, ki jo opravlja imunski sistem, še dodatno obremenjena z zunanjimi dejavniki, kot so, rapidne spremembe tlaka in temperature ter hitre spremembe vlažnosti zraka, najbolj opazno je to na prehodu iz jeseni v zimo in iz zime na pomlad.

Jesen–zima:

To obdobje karakterizira padec temperature, krajša se dolžina dneva in s tem sončne svetlobe, prehranjujemo se z več maščobami in sladkorja in užijemo manj vitaminov itd. Vse to rezultira v zmanjšanem nivoju vitamina D. Organizem ob krajšem dnevu z manj svetlobe in sonca, kot da želi v stanje hibernacije, način življenja in tempo kapitalistične proizvodnje pa nam tega ne omogočajo. Večino časa preživimo v zaprtih prostorih, ki predstavljajo idealno klimo za širjenje bakterij. Energoterapija BIOQUANTUM je za dvig imunskega sistema in okrepitev odpornosti na bolezni v tem obdobju izredno koristna.

Zima-pomlad:

V tem času se vsa narava prebuja, vreme je ugodnejše in toplejše, značilna pa so velika nihanja dnevnih temperatur (jutra hladna, čez dan toplo). To je obdobje, ko se začnejo alergije povezane z alergeni iz narave. No, ni vam treba biti alergičen na pelod, da bi se počutili brezvoljno in slabo. To prebujanje narave tudi od našega organizma zahteva dodatne napore, zahteva, da se stanje zimske »hibernacije« konča. Splošno znan je pojem “pomladanska utrujenost“, ki je posledica pomanjkanja energije (v zimskem času je bila »uspavana« in upočasnjena v svojem naravnem pretoku). Idealno bi bilo, če se obrnete na energoterapevte pravočasno, to je vsaj en mesec pred pričetkom sezonskih alergij (še vedno bolje pozno, kot nikoli).

Z energoterapijami Bioquantum boste svojemu organizmu pomagali do stabilnega zdravja in trajnega dobrega počutja.

Žalostno dejstvo je, da večina bolnikov pride k energoterapevtu šele, ko so poskusili vse druge (neuspešne) možnosti. To nam govori, da so ljudje slabo obveščeni o učinkovitosti energijske terapije.

Z energoterapijo Bioquantum, dosegamo navdihujoče rezultate tudi pri t.i. neozdravljivih boleznih. V kvantno-holistični paradigmi neozdravljive bolezni ne obstajajo, obstajajo samo neučinkovite metode zdravljenja.

Izvrstne rezultate pri lajšanju in/ali odpravljanju zdravstvenih težav dosegamo tudi na daljavo z izvajanjem procedur t.i. kvantne teleportacije, brez neposrednega fizičnega kontakta s klientom.

Poudarjamo – vsakršna anomalija v človekovem energijskem polju povzroča “padec” imunskega sistema ter slabo počutje in če je anomalija večja ali dolgotrajnejša – bolezen. Z energoterapijo Bioquantum odpravljamo vzroke za nastanek bolezni, ne simptome… in prav zato je metoda tako močna in uspešna.

Vse besede o učinkovitosti energoterapije Bioquantum pa so odveč. Človek verjame samo svoji lastni izkušnji. Vabimo vas, da si jo pridobite…

Lahko nas pokličete na mob. 041 636 532, na mob. 031 494 620, lahko nam pišete na info@bioquantum.si ali pa nas kontaktirajte preko gumba za »Naročilo«.

Naročite se

Comments are closed.